Australië

Bijgewerkt op 11 apr 2022

Australië is een continent dat het vasteland van Australië, Tasmanië, Nieuw-Guinea, Ceram en eventueel Timor omvat, inclusief de omliggende eilanden. Het is de kleinste van de traditionele zeven continenten. Nieuw-Zeeland behoort niet tot het continent Australië, maar tot het bijna verzonken continent Zeelandië. Nieuw-Zeeland en Australië maken beide deel uit van de bredere regio’s Australazië en Oceanië. Het continent Australië wordt door een aantal ondiepe zeeën (de Arafurazee en de Straat Torres tussen het vasteland van Australië en Nieuw-Guinea, en de Straat Bass tussen het vasteland van Australië en Tasmanië) onderverdeeld in een aantal landmassa’s. In de kwartaire ijstijd, toen de zeespiegel lager lag, waren deze landmassa’s met elkaar verbonden. In de laatste tienduizend jaar zijn de lager gelegen gebieden overstroomd. Geologisch gezien strekt een continent zich uit tot de rand van haar continentaal plat, waardoor de nu-afzonderlijke eilanden beschouwd worden als deel van het continent.