criteria

Bijgewerkt op 11 apr 2022

Een onderscheidingscriterium (een criterium, meervoud criteria) is een maatstaf die gebruikt wordt om een indeling of rangschikking te maken. Het kan zowel om een objectief (gemeten snelheid) als om een subjectief (punten van een jury) criterium gaan.