keramiek

Bijgewerkt op 24 okt 2021

Keramiek is een materiaal dat noch een metaal noch een polymeer is. Voorbeelden van keramieken zijn bijvoorbeeld aardewerk, steengoed en porselein, maar daarnaast valt ook te denken aan glas, diamanten, supergeleiders en implantaten. Keramiek ontstaat door verhitting (in bijvoorbeeld een oven), soms in combinatie met druk, waarbij minimaal twee elementen aanwezig zijn. Eén van deze elementen is non-metallisch en de ander mag zowel metallisch als niet-metallisch zijn.

Bij koffiemolens zijn soms de maalschijven van keramiek. Het voordeel hiervan is dat keramiek minder snel heet wordt dan metaal en en lange levensduur heeft.