onderhoud

Bijgewerkt op 25 nov 2021

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in “een aanvaardbare conditie” houden of terugbrengen van machines, gebouwen, relaties, verkeersinfrastructuur, computerprogramma’s, natuur enzovoort, teneinde de ‘gevraagde mate van functionaliteit’ te borgen. De ‘gevraagde mate van functionaliteit’ is te definiëren voor de aspecten: Bruikbaarheid; de mate waarin het helpt met een bepaalde activiteit Veiligheid; de mate waarin het behoedt voor lichamelijke schade Comfort; de mate waarin het behoedt voor een onprettig gevoel Duurzaamheid; de mate waarin het behoedt voor onnodige inzet van mankracht en uitputting van energie en grondstoffen Uitstraling; de mate waarin het een subjectieve ervaring van “schoonheid” geeft Er is vaak sprake van een geleidelijke afname van de functionaliteit en maar in een beperkt aantal gevallen gaat de functionaliteit meteen verloren.